ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวทำบุญทอดถวายกฐินเพื่อสร้างสื่อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าจริยธรรม ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลยวันอาทิตย์ที่ ๒๔-วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓เพื่อสมทบทุนสร้างสื่อพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา อันเป็นการสร้างปัญญาบารมี เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่วันที่๒๓ ตุลาคม ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้ตลอดคืน เริ่มตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๘๓-๓๒๗๕๗๐๐

สนทนาธรรมออนไลน์

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา


สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย วัดป่าจริยธรรม FM96.50 MHz
   สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM96.50 MHz ตั้งอยู่ที่วัดป่าจริยธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย ภายใต้การควบคุมของมหาเถรสมาคม ทำการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอากาศ เต็ม100% ครอบคลุมพื่นที่รับฟังหลายจังหวัด เช่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู(บางพื้นที่)  จังหวัดอุดรธานี(บางพื้นที่) จังหวัดเพชรบูรณ์(บางพื้นที่) จังหวัดขอนแก่น(บางพื้นที่) โดยทำการก่อตั้งสถานีวิทยุและเริ่มออกอากาศเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2549 โดยในปัจจุบันได้ทำการเผยแผ่ธรรมะทั้งทางสถานีและทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มชน มีรายการธรรมะที่หลากหลายทั้งธรรมะบรรยาย ธรรมะปฏิบัติ ธรรมะคีตะ เพลงธรรมะ บทสวดมนต์ และอื่นๆอีกมากมาย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผู้ดำเนินรายการทั้งพระสงฆ์และฆราวาส
พระอธิการนิรุต นิติสาโร พระอาจารย์ประวิทย์ กิตฺติคุโณ (พระอาจารย์บุญธรรม กตสาโร )
ดำเนินรายการ เสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 21.00-23.00น.
การดำเนินรายการของผู้ดำเนินรายการทุกท่าน ต่างนำเสนอสาระธรรมตามหลักของพระไตรปิฎกทั้งสิ้น โดยมีหนังสือเป็นหลัก ในการดำเนินรายการ และท่านผู้ฟังสามารถสอบถามปัญหาธรรมะต่างๆ ในรายการได้ โดยคำตอบที่ได้รับนั้นผู้ดำเนินรายการได้ค้นคว้าจากหลักฐานตามหนังสือต่างๆเพื่อมาไขข้อข้องใจของผู้ถามได้

ปัจจุบัน สถานีวิทยุธรรมะของวัดป่าจริยธรรม ได้รับความสนใจจากญาติธรรมเป็นจำนวนมาก และต่างได้รับประโดยชน์จากการรับฟังธรรมะอย่างมากมาย บางท่านเลิกอบายมุขเพราะฟังธรรมะจากทางสถานี บางท่านที่ไม่เคยสนใจธรรมะเลยก็กลับมาสนใจธรรมะ บางท่านเป็นชาวพุทธกลับไม่รู้เลยว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ได้รู้ ซึ่งเป็นการผลจากการก่อตั้งสถานีวิทยุธรรมะทั้งสิ้น